Dane firmy - impressum

BOSCH Service Hesse
Gewerbering 5
02829 Görlitz / Zgorzelec

Telefon: 03581 - 31 74 25
Telefax: 03581 - 31 30 59

E-Mail: info@boschservice-hesse.de

Kierownictwo firmy: Wolfgang Hesse

Osoby odpowiedzialne za treść stron internetowych wg umowy państwowej o usługach medialnych (MDStV): kierownictwo firmy

Numer podatnika - podatek obrotowy ID: DE253391286


Wskazówka dotycząca odpowiedzialności:

Mimo starannej kontroli treści nie możemy przyjąć na siebie odpowiedzialności ze treść eksternych linków. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiedzialni są wyłącznie ich operatorzy.


Ochrona danych

Cieszy nas Państwa zainteresowanie naszymi stronami i naszym przedsiębiorstwem. Eksterne linki prowadzące do cudzych stron nie leżą w gestii naszej odpowiedzialności i dlatego mimo starannych kontroli nie możemy przejąć odpowiedzialności za treści, do których prowadzą. Ważną sprawą jest dla nas ochrona osobistych danych Państwa, które podczas odwiedzin naszej strony do nas dochodzą i są przetwarzane zgodnie z wykorzystaniem. Państwa dane są chronione zgodnie z przepisami ustawowymi. Poniżej znajdziecie Państwo informacje, jakie dane są odnotowywane podczas odwiedzin naszej strony i jak są wykorzystywane.


1. Odnotowywanie i przetwarzanie danych

Każde wejście na naszą stronę, jak i każde wykorzystanie naszych danych, znajdujących się na tych stronach, jest protokołowane. Te zapisy służą celom systemowym i statystycznym. Protokołowane są następujące dane: nazwa wykorzystanego pliku, data i godzina pobrania, ilość pobieranych danych, zgłoszenie zakończonego sukcesem pobierania, webbrowser i nazwa domeny, z której przyszło zapytanie. Dodatkowo protokołowane są adresy IP pytających komputerów. Dalej idące dane są tylko wtedy protokołowane, gdy dana osoba takie dane dobrowolnie poda, na przykład jako odpowiedź na zapytanie, w ramach ankiety lub rejestracji.


2. Prawo do uzyskania informacji

Każdy z Państwa ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji odnośnie swoich danych osobowych, które zostały zapisane, skąd zostały wzięte i kto jest ich odbiocą oraz jaki jest cel zapisu. Informacji odnośnie zapisanych danych udziela osoba odpowiedzialna za ochronę danych.


3. Korzystanie z danych osobowych i przekazywanie tych danych

W tym zakresie, w jakim Państwo przekazaliście nam sowje dane osobowe, korzystamy z tych danych wyłącznie do udzielenia odpowiedzi na pytania Państwa, do wykonywanie umów zawartych z Państwem i w ramach administracji technicznej. Przekazywanie danych osobowych dalej, do osób trzecich ma miejsce tylko wówczas, jeżeli jest to potrzebne do wykonania zawartej z Państwem umowy (tutaj zwłaszcza podanie danych Państwa dostawcy zamówionego towaru), o ile jest to konieczne do rozrachunku względnie wtedy, gdy Państwo wyraziliście uprzednio zgodę na inny rodzaj wykorzystania. Każdy z Państwa ma w kaódej chwili prawo, do skutecznego odwołania na przyszłość udzielonej uprzednio zgody. Państwa dane osobowe zostają wykasowane wówczas, gdy odwołacie Państwo zgodę na zapisywanie, a także wówczas, gdy przestają być potrzebne do realizacji celu, któremu ich zapis miał służyć lub gdy okaże się, że ich zapisanie było niedopuszczalne z przyczyn ustawowych.


Wskazówki bezpieczeństwa

Do ochrony Państwa danych osobowych korzystamy ze wszystkich technicznych i organizacyjnych możliwości w ten sposób, żeby uniemożliwić dostęp osobom trzecim. Odnośnie komunikacji mailowej nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych, dlatego odnośnie informacji poufnych radzimy korzystać z poczty.